Vaste planten en

siergrassen op pot

en als vollegrond.

Sinds 1954 verkopen, produceren en verpakken

we vaste planten voor postorderbedrijven in

binnen- en buitenland. Later zijn daar ook  internetbedrijven bijgekomen.

Internet- en postorder

 

We hebben een aanzienlijk aantal foto’s van vaste planten en siergrassen die bewezen hebben via de catalogus en/of  internet goed te verkopen. Ieder jaar laten we weer nieuwe ideeën fotograferen. Immers, inspirerende foto’s zijn heel belangrijk voor internet- en postorderbedrijven. We produceren zelf vaste planten en siergrassen op pot en kopen vollegrondsplanten in bij collega’s.

 

Onder meer ten behoeve van postorder- en internetbedrijven produceren we veel soorten vaste planten en siergrassen op een potmaat 7*7*8. Door de wat kleinere potmaat zijn de planten aantrekkelijk geprijsd. Ook de transport- en verpakkingskosten zijn uiteraard lager dan bij grotere potmaten. Daarnaast voeren we een breed assortiment vaste planten en siergrassen op potmaat 9*9*10. Naast vaste planten en siergrassen op pot verpakken en leveren we een breed assortiment vollegrondsplanten. Hiertoe hebben we contacten met diverse vollegrondskwekers. Voor internet-

en postorderbedrijven wordt veelal op bestelling geproduceerd. We zijn voortdurend op zoek naar

nieuwe producten, dan wel nieuwe inspirerende foto’s van vaste planten.

 

Handel en collega's

 

Aankopen door consumenten zijn vaak gebaseerd op impulsen en zijn moeilijk te voorspellen.

Om toch aan de wens van de consument (en dus van onze  klant) te kunnen voldoen, produceren

we daarom naast een groot aantal artikelen op bestelling ook vaste planten en siergrassen op pot als voorraad voor de vrije verkoop. Uiteraard zijn hier ook veel artikelen bij die bij uitstek geschikt zijn voor internet- en postorderbedrijven. Ook hiervan zijn meestal goede en voor de consument

inspirerende foto’s aanwezig bij ons of bij een beeldbank.

 

De  potmaat 7*7*8 is voor een groot aantal postorder- en internet bedrijven een aantrekkelijke maat. Ook collega handel en kwekerijbedrijven kunnen vaak goed uit de voeten met deze potmaat.

Zeer regelmatig brengen we voorraadlijsten uit, waaruit klanten kunnen bestellen. Ook staat ons aanbod op VAR-B en op deze website. Bestellingen kunnen worden afgehaald, maar we leveren

iedere dinsdag ook franco in Boskoop op het Stibosplein. Uiteraard zijn na overleg ook andere manieren van levering mogelijk.

 

Image: Handelskwekerij Gebr. van de Reep BV.  Image & Design: F-Action Photostudio